RODO

Szanowni Klienci,

 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Falcon s.c., ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec.

b. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Falcon s.c.

c. Kontakt w sprawie zbierania i przetwarzania danych: incydent@bilard-falcon.plwww.bilard-falcon.pl, tel 32 296 44 44.

d. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wymagane dane są niezbędne: do zawieranych umów, przygotowania imprez, do prowadzenia turniejów: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer konta bankowego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne jak adresu e-mail, numeru telefonu, służyć będzie celom związanym z bezpośrednim kontaktem w sprawie związanej z prowadzeniem turniejów bilardowych.

e. Dane przetwarzane będą w formie tradycyjnej – papierowej i elektronicznej.

f.  Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z prowadzenia turniejów bilardowych oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym określonych w przepisach prawa do dochodzenia roszczeń.

g. Dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

h. Posiada Pani/Pan prawo do:

- zmiany danych osobowych 
- usunięcia danych osobowych 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
- wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- przenoszenia danych osobowych
- cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie.

i. Falcon s.c. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, aktualizacji.

j. Falcon s.c.
gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo ich usunięcia.

k.
Jednocześnie informujemy, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 
l. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych prześlij wniosek o usunięcie danych na adres: incydent@bilard-falcon.pl, Falcon s.c., ul. Gospodarcza 32, 41-200 Sosnowiec.
 
Wzór wniosku:
 
Z dniem……………………… 20…….  roku wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  które przetwarzane są na podstawie Informacji RODO z dnia 22.05.2018r. przez Falcon s.c.
Imię nazwisko lub pełna nazwa firmy lub NIP
………………………
 
Wycofanie zgody jest dokonane w sposób prawidłowy przez podanie imienia i nazwiska, pełnej nazwy firmy lub NIP Firmy w celu prawidłowej identyfikacji.
 
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

Facebook