Regulamin Turnieju Grand Prix Falcon 2020

REGULAMIN TURNIEJU GRAND PRIX FALCON 2020"

1. Organizatorem turnieju " GPF 2020" jest "Falcon Bilard Club" Sosnowiec

2. " GP Falcon 2020" jest turniejem otwartym.

3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym GPF2020" jest wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł dorośli, 15 zł młodzież do lat 18. Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.

Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 15.01.2020 r. do 16.12.2020 r.

z przerwą na pandemie,, Covid 19” czyli od 18.03.2020-03.06.2020.

- 37 turniejów.

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:

1. "osiem bil, dziewięć bil, dziesięć bil DKO (do dwóch przegranych meczów).

7. Zapisy odbywają się zgodnie z wytycznymi organizatora 17:30 do 18:30 pod numerem 790 316 079 lub 32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.

a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 2 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 30 zł.

8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.

9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 19:30


W przypadku spóźnienia się zawodnika, mecz, na który się spóźnił będzie rozgrywany z handicapem:
powyżej 10 minut spóźnienia na mecz - start od stanu 0:1
powyżej 20 minut spóźnienia na mecz - start od stanu 0:2
30 minut spóźnienia – walkower.
Pierwsza runda turnieju w wypadku spóźnienia: 19:30 stan 0:1, 19:40 stan 0:2, a godzina 19:50 oznacza wpisanie spóźnialskich na lewą stronę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy runda, w której taka osoba ma rozpoczynać turniej nie zakończyła swoich pojedynków, a dla pojedynku tej osoby brakuje chwilowo brakuje stołu do gry.

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do czterech wygranych partii w "dziewięć bil".

a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do pięciu wygranych partii w "dziewięć bil".
b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych partii.

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2019 r. w pierwszej trzydziestce "Rankingu Polski" oraz grających w tymże sezonie w "Ekstralidze". Zawodnicy Ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu "GP Falcon 2020".
b) Medaliści Mistrzostw Polski 2020 roku grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech/czterech wygranych oddają jedną partię w meczu. W meczu do 5 i więcej wygranych, oddają dwie partie.
c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.

17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
I miejsce – 15 pkt
II miejsce – 12 pkt
III miejsca – 10 pkt
V miejsca – 8 pkt
VII miejsca – 7 pkt
IX miejsca – 6 pkt
XIII miejsca – 5 pkt
XVII miejsca – 4 pkt
XXV miejsca – 3 pkt.

18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

Wysokość nagród uzależniona będzie od ilości osób na turnieju:

a) I miejsce – voucher na "bar" o wartości 40zł, II miejsce – voucher na "bar" o wartości 20zł. Te nagrody są niezależne od frekwencji,
b) gdy frekwencja przekroczy 20 osób na turnieju, trzecie miejsca nagrodzone zostaną voucherem na "bar" o wartości 10 zł każdy.

Vouchery będą ważne 7 dni od otrzymania.

19. Zwycięzcą turnieju "GP Falcon 2020" zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów.

20. Pula nagród dla zawodników:

Puchary od miejsca 1 - 9, pamiątkowe statuetki od 10 do końca oraz nagrody pieniężne:
1 – 1000zł
2 - 800zł
3 - 700 zł
4 – 600 zł
5 - 500 zł
6 - 450 zł
7 – 400 zł
8 – 350 zł
9 - 250 zł
10 – 200 zł
11 - 150 zł
12 –14 miejsce 100 zł
15 - 16 miejsce 50 zł.

Dodatkowa nagroda ,, 100% frekwencję” – 1000 zł do podziału.

21.Aby być sklasyfikowanym w turnieju GPF 2020" zawodnik musi mieć rozegranych 26 turniejów eliminacyjnych jest to również warunek kwalifikacji do turnieju Masters Falcon 2020.

22. Zawodnicy z miejsca od 1 do 15 otrzymają nominację do Turnieju Masters Falcon 2020. Nominacje do turnieju Masters Falcon 2020 otrzymają również dwaj zawodnicy z 100% frekwencją, którzy zajęli miejsca poniżej 14.

Turniej Masters Falcon 2020 zostanie rozegrany 05 lub 10 stycznia 2021 roku .

 

24. Pula nagród w Turnieju Masters Falcon 2020:

Puchar dla każdego uczestnika turnieju oraz nagrody pieniężne:

1 miejsce - 800 zł
2 miejsce - 600 zł
3 miejsca - 2 x 400 zł
5 miejsca - 4 x 250 zł
9 miejsca - 4 x 200 zł
13 miejsca - 4x 150 zł

25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu " GPF 2020".

26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

27. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

 

Falcon Bilard Club

 

REGULAMIN TURNIEJU GRAND PRIX FALCON 2020"
1. Organizatorem turnieju " GPF 2020" jest "Falcon Bilard Club" Sosnowiec
2. " GP Falcon 2020" jest turniejem otwartym.
3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym GPF2020" jest wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł dorośli, 15 zł młodzież do lat 18. Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.
Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.
5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 15.01.2020 r. do 16.12.2020 r.
z przerwą na pandemie,, Covid 19” czyli od 18.03.2020-03.06.2020.
- 37 turniejów.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:
1. "osiem bil, dziewięć bil, dziesięć bil DKO (do dwóch przegranych meczów).
7. Zapisy odbywają się zgodnie z wytycznymi organizatora pod numerem 790 316 079 lub 32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.
a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 2 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 30 zł.
8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.
9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.
10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 19:00
W przypadku spóźnienia się zawodnika, mecz, na który się spóźnił będzie rozgrywany z handicapem:
powyżej 10 minut spóźnienia - start od stanu 0:1
powyżej 20 minut spóźnienia – walkower.
Pierwsza runda turnieju w wypadku spóźnienia i przybycie zawodnika o19:30 do 19.40 oznacza wpisanie spóźnialskich na lewą stronę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy runda, w której taka osoba ma rozpoczynać turniej nie zakończyła swoich pojedynków, a dla pojedynku tej osoby brakuje chwilowo brakuje stołu do gry.
11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.
12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.
13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.
14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.
15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do czterech wygranych partii w "dziewięć bil".
a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do pięciu wygranych partii w "dziewięć bil".
b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych parti.
16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.
a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2019 r. w pierwszej trzydziestce "Rankingu Polski" oraz grających w tymże sezonie w "Ekstralidze". Zawodnicy Ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu "GP Falcon 2020".
b) Medaliści Mistrzostw Polski 2020 roku grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech/czterech wygranych oddają jedną partię w meczu. W meczu do 5 i więcej wygranych, oddają dwie partie.
c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.
17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
I miejsce – 15 pkt
II miejsce – 12 pkt
III miejsca – 10 pkt
V miejsca – 8 pkt
VII miejsca – 7 pkt
IX miejsca – 6 pkt
XIII miejsca – 5 pkt
XVII miejsca – 4 pkt
XXV miejsca – 3 pkt.
18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:
Wysokość nagród uzależniona będzie od ilości osób na turnieju:
a) I miejsce – voucher na "bar" o wartości 40zł, II miejsce – voucher na "bar" o wartości 20zł. Te nagrody są niezależne od frekwencji,
b) gdy frekwencja przekroczy 20 osób na turnieju, trzecie miejsca nagrodzone zostaną voucherem na "bar" o wartości 10 zł każdy.
Vouchery będą ważne 7 dni od otrzymania.
19. Zwycięzcą turnieju "GP Falcon 2020" zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów.
20. Pula nagród dla zawodników:
Puchary od miejsca 1 - 9, pamiątkowe statuetki od 10 do końca oraz nagrody pieniężne:
1 – 1000zł
2 - 800zł
3 - 700 zł
4 – 600 zł
5 - 500 zł
6 - 450 zł
7 – 400 zł
8 – 350 zł
9 - 250 zł
10 – 200 zł
11 - 150 zł
12 –14 miejsce 100 zł
15 - 16 miejsce 50 zł.
Dodatkowa nagroda ,, 100% frekwencję” – 1000 zł do podziału.
21.Aby być sklasyfikowanym w turnieju GPF 2020" zawodnik musi mieć rozegranych 26 turniejów eliminacyjnych jest to również warunek kwalifikacji do turnieju Masters Falcon 2020.
22. Zawodnicy z miejsca od 1 do 14 otrzymają nominację do Turnieju Masters Falcon 2020. Nominacje do turnieju Masters Falcon 2020 otrzymają również dwaj zawodnicy z 100% frekwencją, którzy zajęli miejsca poniżej 14.
Turniej Masters Falcon 2020 zostanie rozegrany 05 lub 10 stycznia 2021 roku .

24. Pula nagród w Turnieju Masters Falcon 2020:
Puchar dla każdego uczestnika turnieju oraz nagrody pieniężne:
1 miejsce - 800 zł
2 miejsce - 600 zł
3 miejsca - 2 x 400 zł
5 miejsca - 4 x 250 zł
9 miejsca - 4 x 200 zł
13 miejsca - 4x 150 zł
25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;
w postaci:
a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu " GPF 2020".
26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

27. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,

zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

Zmiany regulaminu mogą być spowodowane :

- niską frekwencją na turniejach wynoszącą poniżej 16 osób na turnieju.

- zjawiskami niezależnymi od organizatora ,takimi jak wystąpienie pandemii itp. zjawisk

 

Falcon Bilard Club

 

Facebook