Regulamin Pucharu Lata 2017

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2017 » Regulamin Pucharu Lata 2017

REGULAMIN ROZGRYWANIA TURNIEJÓW O ''PUCHAR LATA FALCON 2017''

 

1. Organizatorem ''Pucharu Lata Falcon 2017'' jest Klub Bilardowy Falcon Sosnowiec.

2. Cykl turniejów o ''Pucharu Lata Falcon 2017'' organizowane są po raz piąty w Klubie Bilardowym Falcon Sosnowiec przy
    ul. Gospodarczej 32.

3. Cykl turniejów o ''Pucharu Lata Falcon 2017'' składał się będzie z czterech turniejów, które maja zapewnić dobrą zabawę
    oraz wyłonić najbardziej wszechstronną/ego bilardzistkę/tę lata.

    Każdy turniej będzie rozpoczynał się od godziny 13.30 a rozgrzewka od godziny 13.00.

   Turnieje rozgrywane będą w terminach:
    turniej  I    -  09.07.2017
    turniej  II   -  23.07.2017
    turniej  III  -  06.08.2017
    turniej  IV  -  20.08.2017

    w odmiany – 8 bil, 9 bil, 10 bil oraz 14.1.

    Każdy turniej zostanie rozegrany w inną odmianę, odmiana zostanie wylosowana o godz. 13.30
    w dniu rozpoczęcia każdego turnieju.

4. W cyklu turniejów o ''Pucharu Lata Falcon 2017'' udział może wziąć każdy amator gry w bilard.
    Zapisać się do turnieju można telefonicznie pod numerem 790 316 079, 32 296 44 44 lub w klubie
    bezpośrednio przed turniejem. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 35 zł  
    oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Uczestnicy turnieju GPF 2017 - wpisowe 25 zł
    (jeżeli uczestniczył w min.16 turniejach). Uiszczenie opłaty i wpis na listę uczestników równoznaczne jest
    z akceptacją regulaminu.    
   
     Wpisowe zostanie rozdzielone w sposób następujący:

a)     5 % wpisowego zostanie przeznaczone na wygraną w Jackpot.
        Jackpot będzie organizowany w czasie trwania każdego turnieju.
        Do Jackpota losowany będzie zawsze jeden zawodnik spośród wszystkich uczestników turnieju.
        Jeżeli pula Jackpot nie zostanie zdobyta przechodzi na następny turniej.
        Jeżeli pula Jackpot nie zostanie zdobyta także w ostatnim turnieju pula ta zostanie przekazana dzieciom
        z Domu Dziecka przy ul. Szczecińskiej w Sosnowcu.

b)    50% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrodę główną (Puchar Lata, Puchar Lata Junior)
       oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych.

c)     45% wpisowego przeznaczone zostanie na nagrody finansowe dla zwycięzców rankingu ''Pucharu Lata Falcon 2017''
        i podzielone następująco:

        I miejsce - Zdobywca ''Pucharu Lata Falcon 2017'' otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 50% tej puli oraz
                         główne Trofeum turnieju ''Puchar Lata Falcon 2017''.
       II miejsce - zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 30% tej puli.
      III miejsce - zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 10% tej puli.
      IV miejsce - zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 6% tej puli.
       V miejsce - zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 4% tej puli.

5. Podczas rozgrywania turnieju organizator przewiduje prowadzenie dodatkowego rankingu dla juniorów.
    Ranking juniorów nie będzie prowadzony w przypadku,  jeżeli uczestników turnieju w wieku do lat 16 będzie
    mniej niż trzech w każdym turnieju.

    Zwycięzca tego rankingu otrzyma ''Puchar Lata Falcon Junior 2017'' oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.

Nagrody

6. Nagrodami w poszczególnych turniejach będą pamiątkowe trofea ufundowane przez klub Falcon.
    Trofea otrzymają zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych turniejach.

7. Podczas każdego turnieju każdy uczestnik turnieju będzie brał udział w losowaniu nagród rzeczowych.
    Nagrody funduje klub bilardowy Falcon wraz ze sponsorami turnieju

    Lista nagród do rozlosowania będzie dostępna przed każdym turniejem.

    Wartość nagród rzeczowych przeznaczonych do rozlosowania w całym cyklu wynosi minimum 4000.00 zł.

8. Organizator ustala, że miejsca od 1 do 5 po ostatnim czwartym turnieju muszą być obsadzone pojedynczo,
    jeżeli zawodnicy po czterech turniejach na miejscach 1 do 5 zgromadzą taką samą ilość punktów organizator
    ogłosi dogrywkę. Dogrywka będzie przeprowadzona w odmianę 9-bil do 6 wygranych partii.

9. Zdobywca Pucharu Lata oraz zdobywca drugiego i trzeciego miejsca w cyklu otrzymają zaproszenia do turnieju
    Masters Falcon 2017, który odbędzie się w styczniu 2018 roku.

10. Turnieje będą odbywać się systemem DKO:
     - w przypadku odmiany 14.1 mecze w fazie DKO odbywać się będą na dystansie do 30 punktów,
       a w fazie pucharowej do 45 punktów;
     - w przypadku odmiany 8-bil, 10 bil mecze w fazie DKO odbywać się będą na dystansie do 4 wygranych partii,
       a w fazie pucharowej do 5 wygranych partii, gdzie obowiązywać będzie rozbicie naprzemienne;
     - w przypadku odmiany 9-bil mecze w fazie DKO odbywać się będą do 5 wygranych partii a w fazie pucharowej
       do 7 wygranych partii (organizator zastrzega sobie prawo zmiany długości meczów w zależności od ilości
       uczestników).

11. W turniejach obowiązywać będzie strój dowolny.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole.
     W sytuacjach dyskusyjnych decyzje podejmuje osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać ''walkę o rozbicie” w partii pierwszej.
     W kolejnych obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
     Zignorowanie tego obowiązku skutkować będzie walkowerem.

15. Dla osób, które odpadną z turnieju stoły od nr 2 do nr 7 nie biorące już udziału w turnieju będą
     otwarte do godz.19.00 - taki bonus od klubu Falcon.

16. Zajęte przez zawodników miejsca będą premiowane punktami:

I miejsce   - 18 pkt.
II miejsce  - 15 pkt.
III miejsce - 12 pkt.
V miejsce - 10 pkt.
VII miejsce - 9 pkt.
IX miejsce  - 8 pkt.
XIII miejsce  - 6 pkt.
XVII miejsce - 4 pkt.
XXV miejsce - 3 pkt.
XXXIII miejsce - 2 pkt.
XLIX miejsce i niżej - 1 pkt.

17. Niesportowe zachowanie:
      - w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika osoba prowadząca turniej może podjąć decyzję
        o dyskwalifikacji go z danego turnieju eliminacyjnego;
      - jako niesportowe zachowanie będzie traktowane nieprzygotowanie się zawodnika do meczu w ciągu
        trzech minut od jego ogłoszenia przez prowadzącego;
      - obowiązek sportowego zachowania dotyczy zawodnika w czasie gry oraz poza nią;
      - organizator zastrzega sobie prawo do stosowania kar dyscyplinarnych w postaci dyskwalifikacji z danego turnieju,
        bądź to z całego cyklu w uzasadnionych przypadkach niekoleżeńskiego lub niesportowego zachowania,
        niestosowania się do zasad obowiązujących w klubie, działania na szkodę klubu.

18. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Organizatora oraz innych osób funkcyjnych.
      Rozstrzyganie sytuacji spornych i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora turnieju bądź wskazanej
      przez niego osoby prowadzącej zawody.

19. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
      danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

 

                                                                                           Życzymy Wszystkim Sportowych Emocji.

                                                                                                        Klub Bilardowy  
                                                                                                  ,,Falcon” Sosnowiec

Sosnowiec, 20.06.2017 r

 

Facebook