Regulamin Pucharu Lata 2015

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2015 » Regulamin Pucharu Lata 2015

REGULAMIN TURNIEJU O ''PUCHAR LATA FALCON 2015''

 

1. Organizatorem turnieju o ''Puchar Lata 2015'' jest Klub Bilardowy Falcon Sosnowiec.

2. Turniej odbywa się po raz trzeci w Klubie Bilardowym Falcon Sosnowiec.

3. Cykl turniejów o ''Puchar Lata Falcon 2015'' składał się będzie z czterech turniejów, które maja 
    zapewnić dobrą zabawę oraz wyłonić najbardziej wszechstron-ą-ego  bilardzis-tkę-tę  tego lata.
    Każdy turniej będzie rozpoczynał się od godziny 13.00 a rozgrzewka od godziny 12.00.
    Turnieje odbędą się w następujących terminach:
    -  05.07.2015
    -  19.07.2015
    -  02.08.2015
    -  16.08.2015;

oraz odmiany – 8 bil, 9 bil, 10 bil oraz 14.1.

Każdy turniej zostanie rozegrany w inną odmianę, która zostanie wylosowana o godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia każdego turnieju.

4. W cyklu turniejów o ''Puchar Lata Falcon 2015'' udział może wziąć każdy amator gry w bilard.
Zapisać się do turnieju można telefonicznie pod numerem 512 220 512, 32 296 44 44 lub w klubie bezpośrednio przed turniejem. 
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 30 zł oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

Uiszczenie opłaty i wpis na listę uczestników równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Wpisowe zostanie rozdzielone w sposób następujący:
20% wpisowego zostanie przeznaczone na wygraną w Jackpot.

Jackpot będzie organizowany w czasie trwania każdego turnieju.

Jeżeli pula Jackpot nie zostanie zdobyta przechodzi na następny turniej.

Jeżeli pula Jackpot nie zostanie zdobyta także w ostatnim turnieju pula ta zostanie przekazana dzieciom z Domu Dziecka przy ul. Suchej w Sosnowcu.
30% wpisowego zostanie przeznaczone na nagrodę główną (Puchar Lata) oraz wynagrodzenie osób zaangażowanych.
50% wpisowego przeznaczone zostanie na nagrody finansowe dla zwycięzców rankingu ''Puchar Lata Falcon 2015'' i podzielone następująco:

- Zdobywca Pucharu Lata Falcon 2015 otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 50% tej puli oraz główne

            trofeum turnieju ''Puchar Lata Falcon 2015''
-  II miejsce zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 30% tej puli.
- III miejsce zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 10% tej puli.
- IV miejsce zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości 6 % tej puli.
-  V miejsce zostanie nagrodzone nagrodą pieniężną w wysokości  4 % tej puli.

Podczas rozgrywania turnieju będzie prowadzony ranking junior.
Zwycięzca tego rankingu otrzyma ''Puchar Lata Falcon 2015'' oraz nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł.
Ranking junior będzie prowadzony jeżeli w turnieju będzie uczestniczyło minimum pięciu zawodników
w wieku do 14 lat.

Nagrodami w poszczególnych turniejach będą pamiątkowe  trofea ufundowane przez klub Falcon.
Trofea otrzymają zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych turniejach.

Organizator ustala że miejsca od 1 do 5 po ostatnim czwartym turnieju muszą być obsadzone pojedynczo, jeżeli zawodnicy po czterech turniejach na miejscach 1 do 5 zgromadzą taką samą ilość punktów organizator ogłosi dogrywkę.
Dogrywka będzie przeprowadzone w odmianę 9-bil do 6 wygranych partii.

5. Turnieje będą odbywać się systemem DKO:
    - w przypadku odmiany 14.1 mecze w fazie DKO odbywać się będą na dystansie do 30 punktów,
       a w fazie pucharowej do 45 punktów
    - w przypadku odmiany 8-bil, 10 bil mecze w fazie DKO odbywać się będą na dystansie do 4 
      wygranych partii, a w fazie pucharowej do 5 wygranych partii, gdzie obowiązywać będzie rozbicie 
      naprzemienne
    - w przypadku odmiany 9-bil mecze w fazie DKO odbywać się będą do 5 wygranych partii a w fazie
      pucharowej do 7 wygranych partii.

(organizator zastrzega sobie prawo zmiany długości meczów w zależności od ilości uczestników)

6. W turniejach obowiązywać będzie strój dowolny.

7. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole.
    W sytuacjach dyskusyjnych decyzje podejmuje osoba prowadząca turniej.

8. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać ”walkę o rozbicie” w partii
    pierwszej. W kolejnych obowiązuje rozbicie naprzemienne.

9. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej.
    Zignorowanie tego obowiązku skutkować będzie walkowerem.

10. Dla osób które odpadną z turnieju stoły od nr 2 do nr 7 nie biorące już udziału w turnieju będą
      otwarte do godz. 19.00 - taki bonus od klubu Falcon.

11. Zajęte przez zawodników miejsca będą premiowane punktami:

MIEJSCE

PUNKTY

I

miejsce

18

II

miejsce

15

III

miejsce

12

V

miejsce

10

VII

miejsce

9

IX

miejsce

8

XIII

miejsce

6

XVII

miejsce

4

XXV

miejsce

3

XXXIII

miejsce

2

XLIX

miejsce

112. Niesportowe zachowanie:

     - w przypadku niesportowego zachowania się zawodnika osoba prowadząca turniej może podjąć
       decyzję o dyskwalifikacji go z danego turnieju eliminacyjnego.

     - jako niesportowe zachowanie będzie traktowane  nieprzygotowanie się zawodnika do meczu w
       ciągu trzech minut od jego ogłoszenia przez prowadzącego.

     - obowiązek sportowego zachowania dotyczy zawodnika w czasie gry oraz poza nią,

     - organizator zastrzega sobie prawo do stosowania kar dyscyplinarnych w postaci dyskwalifikacji
       z danego turnieju, bądź to z całego cyklu w uzasadnionych przypadkach niekoleżeńskiego lub 
       niesportowego zachowania, niestosowania się do zasad obowiązujących w klubie, działania na 
       szkodę klubu.

10. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Organizatora oraz innych
      osób funkcyjnych. Rozstrzyganie sytuacji spornych i ostateczna interpretacja regulaminu należy do  
      Organizatora turnieju bądź wskazanej przez niego osoby prowadzącej zawody.

11. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
      organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz 
      marketingowych.   

 Życzymy Wszystkim Sportowych Emocji.

KLUB BILARDOWY 
,,FALCON”

 

 

Facebook