Regulamin Piątkowiec Amateur Tournament – Winter 2018/2019

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2018 » Regulamin Piątkowiec Amateur Tournament – Winter 2018/2019

Piątkowiec  Amateur Tournament – Winter 2018/2019

Regulamin  turniejów w Falcon Bilard Club

1.Organizatorem turnieju jest Piątkowiec Bilard oraz kluby:

- Centrum Sportu TCF Hub
- Falcon Bilard Club Sosnowiec
- Bila Tarnów
- Bilard Bistro Brzeszcze
- Bilard Klub Ósemka Rzeszów

 Falcon Bilard Club Sosnowiec

Dyrektorem turnieju PAT Winter jest Konrad Chrzanowski a sędzią głównym PAT Winter jest Piotr Cepil.

 

2. Turnieje rozgrywane są w każdy poniedziałek od godziny 18:30 w Klubie Bilardowym Falcon.

3. Zapisy przyjmowane są do godziny 18:30 w dniu turnieju w klubie lub telefonicznie u prowadzącego Pawła Grzanki, tel. 790 316 079 lub w klubie tel. 32 296 44 44.  W przypadku spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie 19:15, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19:45.

4. Każdy turniej rozgrywany jest w odmianę 8 bil według przepisów PZBIL do 4 wygranych partii (w przypadku frekwencji większej niż 15 osób lewa strona do 3 wygranych partii).

5. Turniej rozgrywany jest systemem 2 KO.

6. W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy z zastrzeżeniem, iż pierwsza 40-tka rankingu kroczącego polski (http://bilard-sport.pl/ranking_2018.php) oraz pierwsza 8-ka rankingu turnieju Piątkowiec Amateur Tournament zobligowana jest to udzielenia handicapu. Zawodnicy otrzymujący handicap zobowiązani są do przyjęcia go zgodnie z ich zaszeregowaniem, tj. pierwsza 40 rankingu kroczącego polski oraz pierwsza czwórka rankingu  PAT udziela 1 punktowego handicapu zawodnikom z miejsc 5-8 i 2 punktowego handicapu zawodnikom z miejsca 9 i niższego. Zawodnik z miejsc 5-8 rankingu PAT udziela 1 punktowego handicapu zawodnikom z miejsca 9 i niższego.

7. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 25 zł i płatne jest przed rozpoczęciem losowania. Opłata ,,na frekwencje 30 zł.” i 2 pkt.

8. Organizator gwarantuje następujące nagrody:

- 50 zł za I miejsce oraz 30 zł za II miejsce w pojedynczych turniejach rozgrywanych w poszczególnych klubach w postaci bonów do wykorzystania na barze;

- Puchary za miejsca od I do III w rankingu cyklu PAT - Winter 2018/2019;

- Puchary dla wszystkich uczestników turnieju MASTERS, nagrody pieniężne zgodnie z tabelą poniżej oraz nagrody rzeczowe wartości 7 000,00 zł.

 

miejsce

Ilość nagród

wartość nagród

1

1

1500

2

1

1000

3

2

750

5

4

350

9

8

175

17

8

100

24

8

50

 

 

9. Cykl turniejów PAT zaczyna się w poniedziałek 03.09.2018 a kończy się w poniedziałek 28.01.2019 z wyłączeniem Wigilii oraz Sylwestra.

10. Na zakończenie sezonu, tj. 2.02.2019 odbędzie się turniej MASTERS w klubie TCF HUB Kraków.

Do turnieju Masters z Bilard Clubu Falcon zakwalifikują się zawodnicy z rankingu od miejsca 1-12. W przypadku takiej samej ilości punktów rankingowych wyżej sklasyfikowany będzie zawodnik z większą frekwencją, a w przypadku takiej samej frekwencji pod uwagę będzie brane wyższe miejsce w GPF 2018. Pierwsza czwórka rankingu zostanie rozstawiona w pierwszej rundzie. Wpisowe za udział w turnieju MASTERS wynosi 50 zł. Do turnieju Masters kwalifikacje z poszczególnych klubów otrzymują:

TCF HUB - 16 osób, Bilard Club Falcon -12 osób, Bilard Bistro Brzeszcze - 8 osób, Bila Tarnów - 8 osób.

11. Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania się do turnieju MASTERS jest frekwencja na poziomie 70%. Oznacza to, że z 20 zaplanowanych turniejów należy rozegrać co najmniej 14 turniejów w dowolnym z czterech klubów uczestniczących w cyklu PAT.

12. Do turnieju MASTERS przewidziane są również karty dla zawodników, którzy spełnili warunek frekwencji, jednak nie zakwalifikowali się z różnych przyczyn. Koszt zakupu karty to 200 PLN.

13. W trakcie zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania. Każde zachowanie wykraczające poza kanon kultury może skutkować upomnieniem lub usunięciem z turnieju/cyklu.

14. Stoły do rozgrzewki udostępnione są od godziny 17:30.

15. Każdy turniej oparty jest o punktację według wzoru: I miejsce – 15pkt, II miejsce – 12pkt, III miejsca – 10pkt, V miejsca – 8pkt, VII miejsca – 7pkt, IX miejsca – 6pkt, XIII miejsca – 5pkt, XVII – 4pkt, XXV – 3pkt, frekwencja – 2 pkt i opłata 30 zł.

16. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Wszelkie sprawy poza regulaminowe rozstrzyga sędzia główny lub dyrektor turnieju.

 

 

Falcon Bilard Club

 

Adam Jaskółka

Facebook