Regulamin PAT-GP FALCON 2019

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2019 » Regulamin PAT-GP FALCON 2019

REGULAMIN TURNIEJU "PAT-GP FALCON 2019"

1. Organizatorem turnieju "PAT – GP Falcon 2019" jest "Falcon Bilard Club" Sosnowiec wraz z:
TCF HUB Kraków
Bila Tarnów
Bilard Bistro Brzeszcze
Bilard Klub Ósemka Rzeszów.

Dyrektorem turnieju jest Konrad Chrzanowski.

2. "PAT-GP Falcon 2019" jest turniejem otwartym.

3. Warunkiem uczestnictwa w każdym turnieju eliminacyjnym "PAT –GP Falcon 2019" jest wyrażenie chęci uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł dorośli, 15 zł młodzież do lat 18. Opłatę należy uiścić do czasu rozpoczęcia turnieju u osoby prowadzącej.

Nie uiszczenie opłaty wpisowej skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

4. Zapisanie się do turnieju eliminacyjnego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

5. Turnieje będą rozgrywane w każdą środę począwszy od 06.02.2019 r. do 18.12.2019 r. - 46 turniejów.

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia bądź odwołania turnieju eliminacyjnego. Informacje o ewentualnych zmianach w terminarzu rozgrywek zamieszczane będą na stronie internetowej organizatora z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.

6. Turnieje eliminacyjne rozgrywane są w odmianę:

1. "osiem bil" - 6 turniejów
2. "dziewięć bil" - 6 turniejów
3. "dziesięć bil" - 6 turniejów, systemem DKO (do dwóch przegranych meczów).

a) wyboru pierwszej odmiany dokonamy,  losując odmiane od której zaczniemy  na pierwszym turnieju  w dniu  06.lutego
b) wybrana odmiana będzie obowiązywać przez 6 kolejnych turniejów a po 6 będzie rozgrywana odmiana następna w kolejności  i tak już do zakończenia całego cyklu.

7. Zapisy odbywają się w dniu rozgrywania turnieju od godziny 17:00 do 18:30 pod numerem 790 316 079 lub 32 296 44 44 (dopuszcza się dokonanie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości SMS) lub osobiście w klubie, u osoby prowadzącej.

a) Zapisanie się do turnieju "na frekwencję", czyli bez wzięcia w nim udziału, skutkować będzie 2 punktami rankingowymi oraz opłatą wpisową w wysokości 30 zł.

8. Turniej rozpoczyna się o godz. 18:30.

9. W turniejach eliminacyjnych obowiązuje strój dowolny.

10. Uczestnicy mają obowiązek stawienia się w klubie do godziny 18:30. W przypadku spóźnienia się zawodnika na turniej, pierwszy mecz będzie zakończony walkowerem o godzinie 18.45, drugi mecz (lewa strona) o godzinie 19.15

11. Zawodnicy wywołani do meczu winni są do niego niezwłocznie przygotować i przystąpić. Ignorowanie wezwania do meczu skutkować będzie walkowerem.

12. Podczas meczu obowiązki sędziego należą do zawodnika aktualnie nie znajdującego się przy stole. W sytuacjach dyskusyjnych decyzję może podjąć osoba prowadząca turniej.

13. We wszystkich odmianach, przed meczem, zawodnicy winni rozegrać "walkę o rozbicie" w partii pierwszej. W kolejnych partiach obowiązuje rozbicie naprzemienne.

14. Po zakończeniu meczu zwycięzca jest zobowiązany zgłosić wynik osobie prowadzącej. Zignorowanie tego zalecenia skutkować będzie walkowerem.

15. Faza DKO rozgrywana będzie do trzech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do czterech wygranych partii w "dziewięć bil".

a) Faza pucharowa rozgrywana do czterech wygranych partii w "osiem bil" i "dziesięć bil", do pięciu wygranych partii w "dziewięć bil".
b) Mecz finałowy rozgrywany będzie do pięciu wygranych parti.

16. Zawodnicy adekwatnie do zajętego miejsca będą otrzymywać punkty rankingowe.

a) Wyjątek od tej zasady będzie dotyczył zawodników sklasyfikowanych w sezonie 2018 r. w pierwszej trzydziestce "Rankingu Polski" oraz grających w tymże sezonie w "Ekstralidze". Zawodnicy Ci NIE BĘDĄ KLASYFIKOWANI w rankingu "PAT –GP Falcon 2019".
b) Medaliści Mistrzostw Polski 2018 roku grają w turnieju z handicapem tzn. w meczu do trzech/czterech wygranych oddają jedną partię w meczu. W meczu do 5 i więcej wygranych, oddają dwie partie.
c) Pkt. 16 a i b nie dotyczy kobiet.

17. Punktacja turniejów eliminacyjnych:
    I miejsce – 15 pkt
   II miejsce – 12 pkt
  III miejsca – 10 pkt
     V miejsca – 8 pkt
   VII miejsca – 7 pkt
    IX miejsca – 6 pkt
  XIII miejsca – 5 pkt
 XVII miejsca – 4 pkt
  XXV miejsca – 3 pkt.

18. Nagrody w turniejach eliminacyjnych:

Wysokość nagród uzależniona będzie od ilości osób na turnieju:

a) I miejsce – voucher na "bar" o wartości 50zł, II miejsce – voucher na "bar" o wartości 30zł. Te nagrody są niezależne od frekwencji,
b) gdy frekwencja przekroczy 20 osób na turnieju, trzecie miejsca nagrodzone zostaną voucherem na "bar" o wartości 20 zł każdy.

Vouchery będą ważne 7 dni od otrzymania.

19. Turnieje eliminacyjne środowe są równocześnie turniejami eliminacyjnymi do turnieju PAT Masters Summer 2019 z następującą pulą nagród:

Nagrody pieniężne zgodnie z tabelą poniżej oraz nagrody rzeczowe o wartości 7 000,00 zł.

miejsce

Ilość nagród

wartość nagród

1

1

1500

2

1

1000

3

2

750

5

4

350

9

8

175

17

8

100

24

8

50

 

20. Turniej PAT Masters Summer 2019 rozegrany zostanie 07 lipca 2019 roku.

Do turnieju zakwalifikuje się 14 pierwszych zawodników z rankingu z turnieju "PAT – GP Falcon 2019", którzy do 19 czerwca zagrali w przynajmniej 14 środowych turniejach kwalifikacyjnych.

21. Od dnia 07 sierpnia 2019 r. turnieje eliminacyjne środowe będą równocześnie turniejami eliminacyjnymi do turnieju PAT Masters Winter 2019/2020 z następującą pulą nagród :

Nagrody pieniężne zgodnie z tabelą poniżej oraz nagrody rzeczowe o wartości 7 000,00 zł.

miejsce

Ilość nagród

wartość nagród

1

1

1500

2

1

1000

3

2

750

5

4

350

9

8

175

17

8

100

24

8

50

 

20. Turniej PAT Masters Winter 2019/2020 rozegrany zostanie w lutym 2020 roku .

Do turnieju zakwalifikuje się 12 pierwszych zawodników z rankingu z turnieju "PAT – GP Falcon 2019", którzy od 07 sierpnia do 18 grudnia zagrali w przynajmniej 14 środowych turniejach kwalifikacyjnych.

Turniej Masters jest organizowany w klubie FALCON.

21. Zwycięzcą turnieju "PAT - GP Falcon 2019" zostaje zawodnik z najwyższą ilością punktów.

22. Pula nagród dla zawodników:

Puchary od miejsca 1 - 9, pamiątkowe statuetki od 10 do końca oraz nagrody pieniężne:
1 - 1200zł
2 - 1000zł
3 - 800 zł
4 - 700 zł
5 - 600 zł
6 - 500 zł
7 - 450 zł
8 - 350 zł
9 - 300 zł
10 - 250 zł
11 - 200 zł
12 - 150 zł
13 - 100 zł
14 - 100 zł
15 - 16 miejsce 50 zł. 

Aby być sklasyfikowanym w turnieju "PAT - GP Falcon 2019" zawodnik musi mieć rozegranych 36 turniejów eliminacyjnych jest to również warunek kwalifikacji do turnieju Masters Falcon 2019.

23. Zawodnicy z miejsca od 1 do 14 otrzymają nominację do Turnieju Masters Falcon 2019. Nominacje do turnieju Masters Falcon 2019 otrzymają również dwaj zawodnicy z 100% frekwencją, którzy zajęli miejsca poniżej 14.

Turniej Masters Falcon 2019 zostanie rozegrany 05 stycznia 2020 roku w klubie FALCON.

24. Pula nagród w Turnieju Masters Falcon 2019:

Puchar dla każdego uczestnika turnieju oraz nagrody pieniężne:

1 miejsce - 800 zł
2 miejsce - 600 zł
3 miejsca  - 2 x 400 zł
5 miejsca - 4 x 250 zł 
9 miejsca - 4 x 200 zł
13 miejsca - 4x 150 zł

25. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:

- nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
- nie stosujących się do zasad panujących w klubie;
- działających na szkodę klubu;

w postaci:

a) poddania meczu walkowerem;
b) dyskwalifikacji z turnieju;
c) dyskwalifikacji z całego cyklu "PAT - GP FALCON 2019".

26. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

27. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nie objętych.

                                                         

                                                                        Falcon Bilard Club 

 

Facebook