Regulamin MPA-2017

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2017 » Regulamin MPA-2017

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW - BILARD SPORT AMATOR CHALLENGE 2017 W POOL BILARD 8-BIL
ELIMINACYJNE TURNIEJE REGIONALNE W KLUBIE BILARDOWYM ,,FALCON” SOSNOWIEC
REGULAMIN:

1. Organizator
Polski Związek Bilardowy oraz Bilard Club „Falcon” Sosnowiec

 

2. Uczestnicy
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu, którzy nie są wymienieni na liście graczy profesjonalnych, zgłoszą się do Klubu Bilardowego „Falcon”
i dokonają opłaty startowej. W fazie eliminacyjnej zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZBil. Wymóg ten zostaje wprowadzony wobec uczestników finału.

 

3. Miejsca rozgrywania turniejów
Miejscem rozgrywek turniejów eliminacyjnych będzie Bilard Club „Falcon” Sosnowiec, ul. Gospodarcza 32. 
Miejscem rozgrywek turnieju finałowego będzie klub FRAME w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9.

 

4. Warunki sportowe
W finale narodowym mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w min. 4 turniejach regionalnych. W finale zagra od 128 do 224 zawodników. Turniej finałowy zostanie rozegrany
w następujący sposób:

I faza:
21-32 grupy po 4-7 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do drugiej fazy pucharowej awans uzyskuje 2-3 najlepszych zawodników z każdej grupy.

II faza:
64 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej rundzie do 4 wygranych partii, od drugiej rundy do 5 wygranych partii.

Z turnieju regionalnego prowadzonego w Klubie Bilardowym „Falcon”do finału krajowego wchodzi
8 zawodników,  którzy zajęli miejsca od 1 do 8 w całym cyklu.

 

Jeżeli na miejscach od 1 do 8 po zakończeniu turniejów eliminacyjnych znajdzie się kilku zawodników, zostanie miedzy nimi przeprowadzona dogrywka.
Dogrywka zostanie rozegrana w odmianę 8-bil do sześciu wygranych partii system pucharowy.
Przed rozpoczęciem dogrywki zostaną rozlosowane pary, a w razie nieparzystej liczby uczestników będzie obowiązywał „wolny los”.
Celem dogrywki jest wybór ośmiu zawodników do turnieju ogólnokrajowego.

Zawody rozgrywane są w odmianę 8-bil, zgodnie z przepisami PZBil.

W turniejach eliminacyjnych gry będą prowadzone do 5 wygranych partii, systemem podwójnej przegranej.
Runda pucharowa do sześciu wygranych partii.
Finał do siedmiu wygranych partii.

 

PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW W LOKALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH.

 

5. Ubiór do gry
W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w dowolnych strojach. W krajowym turnieju finałowym zwycięscy turnieju eliminacyjnego rozgrywanego w Klubie Bilardowym „Falcon” wystąpią w koszulkach polo Klubu Bilardowego „Falcon” ufundowanymi przez klub.

 

6. Opłaty startowe
a. W turnieju eliminacyjnym opłata startowa wynosi 20 zł.
Klub zapewnia w ramach opłaty startowej: ·- miejsce i sprzęt do gry;
- poprowadzić zawody od strony sędziowskiej;
- klub każdorazowo publikuje wyniki rozegranej eliminacji na swojej stronie internetowej,

   Facebook ’u  oraz  jeżeli uzyska taką możliwość to w lokalnej prasie i TV.

b. Opłata startowa w krajowym turnieju finałowym wynosi 30 zł.

 

Zapisy do turniejów eliminacyjnych pod nr tel. (32) 296-44-44 oraz osobiście w siedzibie Klubu do dnia rozpoczęcia każdego turnieju, do godz. 13:00. 
Każdy turniej rozpoczynał się będzie o godzinie 13:30. Rozgrzewka przed każdym turniejem będzie prowadzona od godziny 13:00.

 

7. Terminy
Zawody odbędą się:
I turniej – 19 marca
II turniej – 9 kwietnia
III turniej – 18 czerwca
IV turniej – 10 września
V turniej – 15 października

 

8. Nagrody fundowane przez Bilard Club „Falcon”

a. Nagrody w poszczególnych turniejach eliminacyjnych:
1 miejsce  -  pamiątkowy medal
2 miejsce  -  pamiątkowy medal
3 miejsce  -  pamiątkowy medal

b. Nagrody za cały cykl  turniejów:
1 miejsce - akcesoria bilardowe o wartości 200 zł. + bon o wartości 200 zł. do wykorzystania w Klubie Bilardowym „Falcon”  
2 miejsce - akcesoria bilardowe o wartości 100 zł. + bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Klubie Bilardowym „Falcon”  
3 miejsce - bon o wartości 100 zł. do wykorzystania w Klubie Bilardowym „Falcon”
4-5 miejsce - bon o wartości 80 zł. do wykorzystania w Klubie Bilardowym „Falcon”
6-8  miejsce - bon o wartości 50 zł. do wykorzystania w Klubie Bilardowym „Falcon”
9-12 miejsce - 2 godziny darmowej gry w bilard w Klubie Bilardowym „Falcon”

 

Każdy uczestnik, który wziął udział w min. 4 turniejach otrzyma pamiątkowy dyplom.
Jeżeli ilość zawodników biorących udział w turniejach eliminacyjnych będzie mniejsza niż 125 osób
w całym cyklu wysokość nagród ulegnie zmniejszeniu o 50%. Nie dotyczy nagrody za zajecie miejsca od  9 do 12.

 

c. Bilard Club „Falcon” tym swoim zawodnikom, którzy (i występują w koszulce klubu Falcon)
w krajowym turnieju finałowym w fazie pucharowej odniosą przynajmniej dwa zwycięstwa funduje nagrodę finansowa w kwocie 250 zł.
d. Zawodnicy, którzy otrzymali awans z naszego klubu występują z logo naszego klubu i reprezentują godnie Bilard Club „Falcon” Sosnowiec.
e. Bilard Club „Falcon” dodatkowo nagrodzi swoich zawodników, jeżeli zajmą miejsca od 1 do 9
w finale krajowym kartą klubową czerwoną ważną 3 miesiące.           

 

9. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na  przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych oraz marketingowych.

 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil.

 

Zarząd

Bilard Club Falcon

Facebook