Regulamin Grand Prix Shopman Falcon 2020

 

GRAND PRIX SHOPMAN FALCON 2020

 

 

Regulamin (Falcon)

 

1.Organizatorem turnieju są kluby:

 

- Centrum Sportu TCF Hub

- Falcon Sosnowiec

 

Dyrektorem turnieju jest Konrad Chrzanowski a sędzią głównym jest Piotr Cepil.

 

2.Turnieje rozgrywane są w każdą środę od godziny 18.30 w Falcon Pizza&Bilard Club.

 

3. Zapisy przyjmowane są do godziny 18.30 u Pawła Grzanki .Zgodnie z regulaminem GPF 2020.

 

4. Turnieje rozgrywane są w odmiany 8,9 i 10 bil według przepisów PZBIL do 4 wygranych partii w odmiany 8 i 10 oraz do 5 wygranych partii w odmianę 9 bil (w przypadku frekwencji większej niż 15 osób lewa strona do 3 wygranych partii w odmiany 8 i 10 oraz do 4 wygranych partii w odmianę 9 bil)

 

5.Turniej rozgrywany jest systemem 2 KO.

 

6. W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy z zastrzeżeniem, iż pierwsza 40-tka rankingu PZBIL kroczącego polski (http://bilard-sport.pl/ranking_2020.php) oraz pierwsza 8-ka rankingu turnieju Grand Prix Shopman Falcon zobligowana jest to udzielenia handycapu pozostałym zawodnikom zgodnie z tabelą poniżej:

 

 

 

 

Miejsce w rankingu

 

Mecz do 4 lub 5 partii z zawodnikiem z miejsca 1-8

 

Mecz do 4 lub 5 partii z zawodnikiem z miejsca 9 >

40-tka rankingu PZBIL

0:0

0:1

1

0:0

0:1

2

0:0

0:1

3

0:0

0:1

4

0:0

0:1

5

0:0

0:1

6

0:0

0:1

7

0:0

0:1

8

0:0

0:1

9 >

0:1

0:0

 

 

W przypadku meczu do 3 partii (tzw. Lewa strona) handicap zawsze wynosi 1:0 dla zawodników z miejsca w rankingu 9 >. Dodatkowych warunkiem otrzymania handicapu jest frekwencja w turnieju PAT na poziomie 80%. Oznacza to, iż zawodnicy posiadający frekwencję mniejszą niż 80% w rankingu kroczącym turnieju PAT otrzymają handicap w oparciu o decyzję organizatorów.

 

Zawodnicy otrzymujący handycap zobowiązani są do przyjęcia go.

 

7. Wpisowe za udział w turnieju wynosi 25 zł i płatne jest przed rozpoczęciem losowania, natomiast zapisanie się na frekwencje wynosi 30 zł

 

 

8. Organizator gwarantuje następujące nagrody:

 

- 40 zł za I miejsce oraz 20 zł za II miejsce i 2 x 10 zł za III miejsce w pojedynczych turniejach rozgrywanych w poszczególnych klubach w postaci bonów do wykorzystania na barze.

 

- Puchary za miejsca od I do III w rankingu cyklu Grand Prix Shopman Falcon

 

- Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju MASTERS, nagrody pieniężne zgodnie z tabelą poniżej oraz puchary za miejsca 1-5

 

Miejsce w turnieju MASTERS

 

Ilość nagród

Wartość nagród

PULA

1

1

1300

1300

2

1

900

900

3

2

700

1400

5

2

500

1000

7

2

400

800

9

4

300

1200

13

4

250

1000

24 (GRUPY)

8

50

400

 

 

9. Cykl turniejów Grand Prix Shopman Falcon zaczyna się 12.02.2020 a kończy się w czwartek 24.06.2020r

 

10. Na zakończenie sezonu tj. 27-28.06.2020 odbędzie się turniej MASTERS do którego zakwalifikują zawodnicy z rankingu od miejsca 1-12. W przypadku takiej samej ilości punktów rankingowych wyżej sklasyfikowany będzie zawodnik z większą frekwencją, następnie z wyższymi miejscami zajmowanymi w turniejach, a w przypadku takich samych miejsc, ten który zajął wyższe miejsce w ostatnim turnieju. Pierwsza czwórka rankingu zostanie rozstawiona w pierwszej rundzie. Wpisowe za udział w turnieju MASTERS wynosi 50 zł. Turniej MASTERS odbędzie się 27-28 czerwiec w klubie TCF HUB w odmianę 9 bil.

 

Faza grupowa w sobotę 27 czerwca do 5 wygranych partii, maksymalnie 24 zawodników.

Faza pucharowa w niedzielę 28 czerwca 2 KO do 6 wygranych partii, 16 zawodników.

 

11. Dodatkowym warunkiem zakwalifikowania się do turnieju MASTERS jest frekwencja na poziomie 70%. Oznacza to, że z 20 zaplanowanych turniejów należy rozegrać co najmniej 14 turniejów w dowolnym z dwoch klubów uczestniczących w cyklu GPSF.

 

 

12. W trakcie zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania. Każde zachowanie wykraczające poza kanon kultury może skutkować upomnieniem lub usunięciem z turnieju/cyklu.

 

13. Stoły do rozgrzewki udostępnione są od godziny 18.00

 

14. Każdy turniej oparty jest o punktację według wzoru: I miejsce – 30pkt, II miejsce – 24pkt, III miejsca – 20pkt, V miejsca – 16pkt, VII miejsca – 14pkt, IX miejsca – 12pkt, XIII miejsca – 10pkt, XVII – 8pkt, XXV – 6pkt, frekwencja – 1pkt

15. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

16.Wszelkie sprawy poza regulaminowe rozstrzyga sędzia główny lub dyrektor turnieju.

 

 

Facebook