Jackpot GPF-2017

Archiwum » REGULAMINY » Regulaminy 2017 » Jackpot GPF-2017

Zasady rozgrywania  Jackpot-a  podczas GPF 2017

 

W trakcie trwania GPF 2017 będzie organizowana dodatkowa rozgrywka o tzw. Jackpot .

Rozgrywka jest nieobowiązkowa i skierowana do zainteresowanych osób.

Wpisanie na listę Jackpot będzie wiązało się z wpłaceniem 5 zł do puli Jackpot  do godziny 20.30.

Rozgrywka będzie polegać na wylosowaniu jednego z zawodników z listy.

Zawodnik otrzyma prawo do zagrania jednej partii. Aby zwiększyć swoje szanse w losowaniu
dopuszczalne jest zapisywanie się do Jackpota nielimitowaną ilość razy.

W trakcie jednego turnieju zostanie rozegrany jeden Jackpot.

Poprawnie wykonany jackpot to taki, w którym partia została zakończona z kija w odmianę 8 bil
zgodnie z zasadami PZBil bądź bila z numerem 8 wpadnie do dowolnej łuzy w poprawnym rozbiciu,
zawodnik wygrywa pulę Jackpot.

W przypadku gdy w danym turnieju wylosowany zawodnik nie będzie w stanie spełnić warunków pozwalających
na wygranie Jackpot'a pula przechodzi na następne turnieje.

W przypadku gdy po turnieju nr 46  żaden z zawodników nie wygra puli Jackpot, zostanie przeprowadzone losowanie,
w którym każdy wpis na listę Jackpot będzie honorowany jednym losem, zawodnik wyłoniony w losowaniu
otrzyma 100 % puli Jackpot jako nagrodę.

Jeżeli wylosowany zawodnik nie będzie obecny podczas losowania cała kwota zostaje do dyspozycji
klubu bilardowego Falcon.

 

  Falcon Bilard Club

Facebook